Samen bouwen aan een inclusieve samenleving.

Wij erkennen de waarde van diversiteit als een verrijkende kracht die de rijkdom van menselijke ervaringen weerspiegelt. Het is onze overtuiging dat inclusiviteit niet alleen een morele verplichting is, maar ook essentieel voor het opbouwen van een rechtvaardige, harmonieuze en veerkrachtige samenleving.

Actief bijdragen aan de integratie van kansengroepen binnen onze maatschappij, waarbij gelijke kansen en participatie centraal staan. We geloven in gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een inclusieve samenleving. Onze missie is een wereld waarin diversiteit gevierd wordt, kansen eerlijk verdeeld zijn en iedereen zijn volledige potentieel kan benutten. Samen bouwen we aan een toekomst waarin eenheid de fundamenten van onze samenleving verstevigt.

Onze missie rust op drie pijlers. Wij geloven dat het gezamenlijk bouwen aan een inclusieve samenleving niet alleen een verantwoordelijkheid is van individuen, maar ook van organisaties en de maatschappij als geheel.

01

Bewustwording en begrip


We streven ernaar om bewustzijn te vergroten over de uitdagingen waarmee kansengroepen worden geconfronteerd.  Door educatie en open dialogen willen we begrip kweken, stereotypen doorbreken en vooroordelen verminderen.

02

Versterken en ondersteuning


We versterken kansengroepen met educatieve programma’s, trainingen en mentorschap. Ons doel is individuen te ondersteunen, hen in staat te stellen hun potentieel te realiseren en actieve deelnemers te worden in de samenleving.

03

Verandering op beleidsniveau


Wij streven naar structurele verandering door beleidsbeïnvloeding en samenwerking, integreren inclusiviteit op alle niveaus voor gelijke kansen ongeacht achtergrond.

Ons team een groep toegewijde personen die gezamenlijk streven naar sociale impact.

Erika Kindt

Bezieler van Letterzetter vzw AlgemeneCoördinator – Voorzitter Raad van Bestuur

Jolien Dhaenens

Lid van Raad van Bestuur en Algemene Vergadering

Özgül Guresen

Vrijwilligster

Sena Musmul

Vrijwilligster

Imán Alshébli

Vrijwilligster

Zülal Toy

Vrijwilligster

23 augustus, 2020

Het verhaal

Lang geleden toen ik nog een kind was, herinner ik me levendig de dagen op het schoolplein. De vrolijke geluiden van kinderen die speelden, de kleurrijke lunchboxen die werden uitgepakt en de opgewonden gesprekken over de nieuwste avonturen in tekenfilms.

Maar te midden van al die vrolijkheid was er iets dat mijn aandacht trok, iets dat me dwong om mijn positie in te nemen.

Ik stond altijd naast diegene die gepest of uitgesloten werd. Het voelde als een ongeschreven regel in mijn jonge hart dat niemand buitengesloten zou mogen worden.

  • Ik kon er gewoon niet tegen dat iemand anders voor jou zou beslissen dat je wel of niet mocht meedoen.
  • Misschien was het mijn eigenzinnige aard, of misschien was het gewoon een verlangen naar rechtvaardigheid dat diep in me geworteld was.
  • Mijn vrienden begrepen niet altijd waarom ik ervoor koos om naast de ‘buitenbeentjes’ te staan.

Ze vonden het soms lastig en vroegen zich af waarom ik niet gewoon meeging met de stroom. Maar voor mij was het heel simpel: iedereen hoort erbij.

Iedereen verdient het om mee te doen, om vrienden te hebben, om gelukkig te zijn.Net zoals dit verhaal, kunnen boeken en (voor)leesplezier ook een krachtig element zijn om begrip, vriendelijkheid en acceptatie te verspreiden.

In de wereld van verhalen, delen we ervaringen en leren we dat iedereen een plek heeft en gehoord moet worden.(Voor)Lezen bevordert niet alleen kennis, maar ook empathie en verbondenheid. Het is een stap naar een inclusievere samenleving, waarin elke stem wordt gehoord en elk verhaal wordt gewaardeerd.

In de wereld van verhalen, delen we ervaringen en leren we dat iedereen een plek heeft en gehoord moet worden.(Voor)Lezen bevordert niet alleen kennis, maar ook empathie en verbondenheid. Het is een stap naar een inclusievere samenleving, waarin elke stem wordt gehoord en elk verhaal wordt gewaardeerd.

Samen zijn

Jij wilt ons graag versterken in iets dat je hier nog niet terugvindt? Stuur nu een mail en laat het ons horen.